A jognak asztalánál…

Február 8-án lesz egy esztendeje, hogy dr. Bacsek György ügyvéd, gazdasági büntetőjogi szakjogász, közbeszerzési tanácsadó végzi a Previ ingyenes jogi tanácsadó szolgálatának ellátását. A szakembert az elmúlt hónapok tapasztalatairól kérdeztük. 

 

 

 

Milyen népszerűségnek örvend a kerület lakosai körében a Prevenciós Központ jogi tanácsadó szolgálata?

 

–Nem lehet panaszra okunk. A hétfői fogadóóráimon minden alkalommal 6-8 új ügyfél jelentkezik, hogy segítsek megoldani a problémáját. Vannak közöttük, akik mindössze egy-egy beadvány elkészítéséhez, vagy a címükre érkezett hivatalos megkeresés értelmezéséhez kérnek segítséget. Olyanok is akadnak azonban, akik évek óta húzódó hivatalos, vagy peres ügyük több kilós iratanyagával érkeznek, tőlem remélve a sikeres megoldással kecsegtető ötletet, vagy a számukra kedvezőtlen döntés megváltoztatásának módját. Minden  ügy mögött emberi sorsok, gyakran tragédiák sejlenek fel, és minden alkalom elszomorít, amikor nem látok reális lehetőséget az ügyfélnek kedvező kibontakozás elősegítésére.

 

Melyek a leggyakoribb problémakörök?

 

–Az esetek jelentős része családjogi kérdésekhez kapcsolódik: gyakori a gyermekelhelyezéssel, válással, vagyonmegosztással kapcsolatos probléma. Az esetek másik része a legkülönbözőbb jogi területekhez tartozó ügyekből áll. Gyakoriak a polgári jogi, szabálysértési, a gazdasági joghoz tartozó, és sajnos néha előfordulnak büntetőjogi vonatkozású megkeresések is. Minden esetben a lehető leggondosabban igyekszem eljárni, hiszen a jogi tanácsadás lényegét a segítségnyújtás szándéka határozza meg. Gyakran megtörténik, hogy a fogadó óráimra behozott iratköteget az ügyféllel történő következő találkozásig nézem át, hogy másoknak is lehetőségük legyen a velem történő megbeszélésre, konzultációra. Az ügyek egészét tekintve elmondható, hogy a joganyag rendkívül dinamikus változása nehéz feladat elé állítja a jogászokat, közöttük engem is. Minden nap időt kell szánni a Magyar Közlöny tanulmányozására, a bírói gyakorlat figyelemmel kísérésére, hogy az ügyfeleknek érvényes, alkalmazható, a problémájuk megoldását segítő tanácsot, útmutatást adhassak.

 

Érte-e meglepetés az ügyekkel, vagy az ügyfelekkel kapcsolatosan?

 

–Sajnos volt néhány kellemetlen percem is a számtalan, sikeres munkával töltött óra mellett. Előfordult például, hogy a jóindulatú bizalommal és segítő szándékkal fogadott ügyfél ahhoz szeretett volna ötletet, javaslatot kapni, hogy miként kerülhetné el a szándékos bűncselekmény elkövetése miatt kilátásba helyezett felelősségre vonását. Egy másik alkalommal már a kölcsönös bemutatkozást követő percekben egyértelművé vált, hogy az ingyenes jogi tanácsadásra jelentkező ügyfél anyagi helyzete enyhén szólva is nagyságrendekkel haladja meg az átlagosnak tekinthető mértéket. Az ilyen esetekben nagyon gyorsan el szoktam köszönni az ügyféltől, hiszen ezt a karitatív tevékenységet nem bűnözők mentegetésének, és nem is vagyonos személyek további gyarapodásának a szándékával működteti a Prevenciós Központ.

 

Hogyan sikerült beilleszkednie a Previ csapatába?Milyennek találja az intézmény légkörét?

 

–Magam is meglepődtem azon, hogy már az első fogadóórák óta milyen jó érzés fog el, ha megérkezem a Prevenciós Központba. Nagy szerencsének érzem, hogy a munka vállalásakor megismerhettem  dr. Kádár Sándornét, aki intézményvezetőként összetartó, kollegiális, egymásra odafigyelő munkatársakból álló csapattá formálta az itt dolgozókat. Bár ő maga már nem lehet velünk, de a szellemisége, az ügyfelek iránt érzett tevékeny részvéte és felelősségtudata ma is jellemzi és meghatározza a Previ munkáját, mindennapjait.

 

Emlékeztetőül: dr. Bacsek György minden héten hétfőn, 15.30-18.00 óra között várja a segítséget kérőket, előzetes bejelentkezést követően. Bejelentkezésüket a 06-1/329-0804-es telefonszámon várjuk.

 

 

Képgaléria