Az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás jegyében

Mint arról már korábban beszámoltunk honlapunk olvasóinak, Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata az elmúlt évben  pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Új Széchenyi Terv támogatási rendszeréhez a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének javításáért. A pályázat eredményeként a polgármesteri hivatal épületét  - a fővárosban elsőként - sikerült teljes mértékben akadálymentessé tenni. A fejlesztés eredményét 2012. január 31-én bejárással egybekötött sajtótájékoztatón mutatták be a média és a fogyatékosok szervezetei képviselőinek jelenlétében.

A projekt a polgármesteri hivatal külső megközelítésének, illetve az ügyfélfogadás helyiségeinek teljes körű akadálymentesítését szolgálja, lehetővé téve bármely fogyatékossággal élő személy (mozgássérült, hallássérült, látás vagy értelmi sérült) közlekedését, tájékozódását, információhoz való hozzájutását az épületben. Az akadálymentesítési munkálatok 2011. októberében kezdődtek, a fejlesztés műszaki kivitelezésének befejezésére pedig decemberben  került sor.

Teljes körű akadálymentesítés

A munkálatok során a szakemberek felhajtót építettek a polgármesteri hivatal szociális osztályának bejáratához, az épület padozatába vezetősávokat illesztettek, a felvonó kezelőtábláját vakok és gyengénlátók számára is használhatóvá tették, az épület oszlopaira optikai jelöléseket festettek, emeletenként tapintható áttekintő táblát helyeztek ki és a szervezeti egységeket, kommunális helyiségeket braille írásos tájékoztató táblákkal tették felismerhetővé. A vakok tájékozódását indukciós berendezés és hangos térkép is szolgálja, a kisgyermekkel érkezők és a tolószékkel közlekedők számára külön mosdókat alakítottak ki. Az ügyfélirodán úgy alakították át a bútorzatot, hogy az ügyintézővel való megbeszéléshez kerekesszékkel is igénybe vehető  ügyfélpult álljon rendelkezésre.  Az akadálymentesítés érdekében végzett munka a Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesületének, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének, a Mozgássérültek Budapesti Egyesületének együttműködésével valósult meg.

Volt mire építeni

A sajtótájékoztatón dr. Tóth József polgármester, országgyűlési képviselő tájékoztatta a meghívottakat a projekt előzményeiről, és a kerületi önkormányzat esélyegyenlőségi célkitűzéseinek eredményeiről. – A fogyatékkal élők életminőségének javítására irányuló  törekvéseinket a Közösen a XIII. kerületért keretprogramban és az Esélyegyenlőségi programban foglaltuk össze – mondotta a polgármester. – Meggyőződésem, hogy a fogyatékkal élők életfeltételeinek javítása közügy, amellyel az önkormányzatnak különös súllyal kell foglalkoznia. A közfelfogás fogyatékosság alatt általában csak az értelmi fogyatékosságot és a mozgássérült állapotot érti, pedig az uniós álláspont szerint, amit mi is magunkévá tettünk, ide tartoznak a vakok és a hallássérültek is. Kerületünkben óvodát és iskolát működtetünk az itt élő gyermek- és iskoláskorú fogyatékosok, mintegy 100 fő részére. A Frim Jakab szociális intézményünk napközi otthont és Vácegresen bentlakásos intézményt üzemeltet, gazdag pedagógiai és fejlesztő programokkal. Az önkormányzati lakásépítési programunk megvalósításakor arra törekszünk, hogy a földszinti lakások között fogyatékkal élőknek is készüljenek speciális kialakítású lakások. Az önkormányzati épületekben, ahol arra szükség volt, mobil lifteket biztosítottunk a segítségre szorulóknak.

Az elmúlt tíz év alatt végrehajtott útfelújítások során elértük, hogy útjaink 65 százaléka süllyesztett padkával segítse a gyermekkocsival, kerekes székkel közlekedőket. Az autóbehajtók szegélyét eltérő színnel tettük észlelhetővé a csökkentlátók számára. A kerület közlekedési csomópontjaiban felszerelt forgalomirányító lámpák 50 százaléka alkalmas arra, hogy  segítse a látássérülteket a közlekedésben. A polgármesteri hivatal  2002-ben átadott új épületszárnya elnyerte az „Év akadálymentes épülete” címet, most pedig tovább léptünk a megkezdett úton, és eleget tettünk az Európai Unió teljes körű akadálymentesítésre vonatkozó követelményeinek, ami a pályázaton elnyert mintegy 15 millió forint mellett saját erőből további 3 millió forintba került.  Dr. Tóth József polgármester beszéde végén köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a projekt sikeres véghezvitelében.

Braille írásos  keretprogram

A sajtótájékoztatón bemutatták a Közösen a XIII. kerületért önkormányzati keretprogram Braille írással készült kiadását, és azt az értelmi fogyatékkal élők számára készített speciális kiadványt is, amely megkönnyíti a polgármesteri hivatalban való tájékozódást és ügyintézést. Karácsonyi Magdolna, a polgármesteri hivatal Szociális osztályának vezetője, a projekt gazdája arról is tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a hivatal munkatársai között két jeltolmács is van, akik szükség esetén a rászorulók rendelkezésére állnak. Babics Bernadett szakmérnök, aki közreműködött a projekt lebonyolításában arról beszélt, hogy bár az Európai Unió előírásai szerint 2010 december 31-ig kötelező lett volna minden középületet teljes körűen akadálymentessé tenni, Budapesten a XIII. kerületi polgármesteri hivatal az első, amely maradéktalanul megfelel a követelményeknek.

A tájékoztatók elhangzását követően  a sajtó képviselőit különböző fogyatékkal élők kalauzolták végig a polgármesteri hivatal épületén, a gyakorlatban is bemutatva a projekt keretében elkészült fejlesztés eredményeit és használatukat.

 

Képgaléria