Szakmai műhely a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban

Intézményünk fontos feladatának tekinti a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer hatékony működtetését és a jelzőrendszeri tagok szakmai segítését.

2022. október 13-án a kerületi óvodák részvételével jelzőrendszeri szakmai műhelyt szerveztünk, melyen 10 óvodavezető és 18 gyermekvédelmi felelős vett részt.

A résztvevők interaktív formában, gyakorlati példákon keresztül tekintették át az óvodai nevelés során felmerülő gyermekvédelmi problémákat.

A jelzőrendszeri tagok a saját szakmai működésük során tapasztalhatnak a gyermek veszélyeztetettségére utaló jeleket vagy tudomást szerezhetnek a család működésében megjelenő problémákról. Amennyiben ez bekövetkezik jelzéssel élnek a tartózkodási hely szerint illetékes Család- és Gyermekjóléti Központhoz.

Köszönjük a részvevő jelzőrendszeri tagok aktív közreműködését!

 

 

Képgaléria