Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat szociális intézménye
Akadálymentes változat

Keresés

2018. Január
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Rólunk2017.05.11

A XIII. kerületi Önkormányzat Prevenciós Központja négy szociális szolgáltatást nyújtó egységből áll, mely 13 telephelyen működik, a Prevenciós Központ vezetője Dr. Kádár Sándorné. 

 

1.      HÍD CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2.      HÍD CSALÁD - ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

3.      BÖLCSŐDÉK

4.      CSALÁDI BÖLCSŐDÉK

 

 

AZ EGYES EGYSÉGEK TÖRTÉNETÉNEK ÁTTEKINTÉSE

  

PREVENCIÓS KÖZPONT

 

2005-ben az ellátottak köréhez és létszámához igazodó folyamatos fejlesztés, valamint a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés tette szükségszerűvé a Prevenciós Központ létrehozását, amelynek egyik szakmai egysége a HÍD Családsegítő lett, a másik a Gyermekjóléti Központ, majd 2011-től újabb szakmai egységgel, a Bölcsődékkel és a Családi napközikkel bővültünk.

A Prevenciós Központ egészének kiemelkedő szerepe és helye van a XIII. kerületben élő családok, csoportok, közösségek szociális és mentális szükségleteinek feltárásában, közvetítésében és a megoldás elősegítésében, a preventív lehetőségek kidolgozásában és működtetésében, a családok összetartó erejének megőrzésében, támogatásában, illetve az átmenetileg sérült vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elősegítésében.

 

 

A HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Így kezdődött…

1988-ban az akkori XIII. kerületi Tanács és a Magyar Katolikus Egyház Szeretetszolgálata által közösen benyújtott pályázat eredményeként hozták létre a HÍD Önkormányzati – Egyházi Családsegítő és Módszertani Központot. A HÍD nevének szimbolikus értelmében a kapcsolati kommunikációs, együttes munkában megvalósuló lehetőségekben keresi a családdá, - csoporttá, - társadalommá szerveződés útját. A HÍD fő feladatát az alábbiakban határozták meg: mint családsegítő központ, a kerületi szociális alapellátásban való részvételére, mint állami-egyházi családsegítő szolgálat családterápiás és családkonzultációs tevékenységre, egyházi módszertani központként arra, hogy terephelyül szolgáljon az egyháznál szociális munkát végzők, illetve kispapok számára, másrészt kiadványok megjelentetésére a segítő munka témakörében. A családgondozás a kerület egy kijelölt részén, mintegy 50 ezer főt érintő területen kezdődött meg. Ez a területi korlátozás hamar tarthatatlan lett és rövid időn belül a kerület minden lakosa az intézményhez tartozott. Az egyéni esetmunka mellett csoportok is szerveződtek: a játszóház 8-12 év közöttieknek (nyári nyaraltatással), nyugdíjas klub, kompenzált pszichotikusok csoportja, bibliodráma az egyetemista korosztály számára. Családterápiára és családkonzultációra a kerületen kívül a főváros egész területéről fogadott az intézmény klienseket egyházi szálon keresztül.

 

 …és így folytatódott

Lassanként a Magyar Karitásszá átalakult Szeretetszolgálat részvállalása csökkent és 1998 január 1-től az intézmény kizárólag önkormányzati fenntartásúvá vált. Az 1997-es gyermekvédelmi törvény a családot segítő szolgáltatások által, az önkormányzat alapellátó feladatává tette a gyermekek családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait az intézménynek adta 1997. november 1-től. 1998-ban az intézmény új működési helyét a Visegrádi u. 96/b szám alatt jelölték ki. Az igazi strukturális változásra 1999. október 1-től nyílt lehetőség egy új, önálló telephely kialakításával a Vizafogó sétány 6. szám alatt. 2002-ben Híd Családsegítő a Visegrádi u. 111-be költözött, itt működtetve a családsegítést, a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásaira a Vizafogó sétány 6. szám alatti telephelyet jelölte ki a fenntartó. Ebben a szervezeti tagozódásban végezte szolgáltatásait az egyes egységek 2005 tavaszáig. 2005-ben a fenntartó önkormányzat létrehozta a Prevenciós Központot, amelynek egyik szakmai egysége a HÍD Családsegítő lett. A következő jelentős változás 2016. január 1-től következett be a HÍD Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ szakmai egységek összevonásával, HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat néven működik jelenleg. A helyi szükségletekre kialakított, a szociális munka eszközeinek és módszereinek alkalmazásával, a kölcsönös bizalomra és együttműködésre építve biztosít személyes szociális segítő és mentálhigiénés szolgáltatásokat. A Szolgálat a XIII. kerületi családok és gyermekek alapellátását végzi. 

 

 

A HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

 

Az 1997. évi XXXI. törvény, mely a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szól, az önkormányzatok alapellátási feladatává tette a Gyermekjóléti Szolgálatok létrehozását. A XIII. kerületi önkormányzat ezeket a feladatokat 1998. november 1-től a HÍD Családsegítő Központnak adta. A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás eddigi közös története ettől a ponttól kezdve kettéválik, mivel strukturálisan is elkülönült a két szolgáltatás. 1999. október 1-vel a Gyermekjóléti Központ a Vizafogó sétány 6. szám alá, önálló telephelyre költözött.

2005-ben létrejött a Prevenciós Központ, a Gyermekjóléti Szolgálat pedig 2006-ban átalakult Gyermekjóléti Központtá. Ezt követően a Vizafogó sétány 10. sz. alá költözött. A Központtá válás olyan plusz szolgáltatások felvállalását jelentette, mint az utcai szociális munka, kórházi szociális munka, kapcsolattartási ügyelet, készenléti ügyelet.

 A közös múlt legfontosabb hozadéka az a hozzáállás, ami mindkét intézményt az első időktől kezdve jellemezte: a magas szintű szakmai tudás, emberi elköteleződés és szolidaritás a kerületben élő kiszolgáltatott, nehéz helyzetű emberek családok iránt.

2016. január 1-től a törvényi változások következtében a HÍD Családsegítő és a Gyermekjóléti Központ szakmai egységek összevonása megtörtént, a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ néven működik, mely előkészíti a hatósági intézkedéseket, valamint a speciális szolgáltatásokat biztosítja a kerületi lakosoknak. Célunk, hogy a gyermekek a saját családjukban nevelkedhessenek, és csak legvégső megoldásként tegyünk javaslatot családjukból való kiemelésükre azokban az esetekben, amikor az együttműködés hiánya lehetetlenné teszi a veszélyeztetettség elhárítását.

 

 

BÖLCSŐDÉK

 

Kerületünkben (Angyalföld, Újlipótváros és Vizafogó területén) 9 bölcsőde várja a kisgyermekeket nevelő családokat.  

 

Mind a kilenc bölcsőde, a Nemzeti Család-és Szociálpolitikai Intézet által kiadott módszertani levelekben meghatározott irányelvek figyelembevételével állította össze saját szakmai programját, és végzi napi feladatát. A szakmai programjainkban meghatározzuk nevelési feladatainkat, céljainkat, gondozási-nevelési alapelveinket. Az utóbbi évtizedekben a bölcsődei szakemberek sokat tettek azért, hogy a bölcsődék családbarát intézménnyé váljanak. Tudjuk, ismerjük e korosztály életkori sajátosságait, mivel szeret játszani, mi kell ahhoz, hogy jól érezze magát a közösségben egy kisgyermek. Évek óta dolgozunk módszereink finomításán, hogy a családokkal együtt, egymást segítve neveljük a ránk bízott gyermekeket.

 

Ma már valamennyi bölcsőde rendelkezik só-szobával, melyet főleg az őszi-téli időszakban vesznek igénybe heti rendszerességgel a gyermekek.

A nagymozgásos játékok, a levegőzés színtere a színes, változatos játékokkal teli játszókert, ahol felmászhatnak, lecsúszhatnak, szaladgálhatnak, ugrálhatnak, motorozhatnak, labdázhatnak, homokozhatnak a gyermekek.

A bölcsődei felvétel folyamatos, a korcsoportok szerinti csoportbeosztás főleg szeptemberben valósulhat meg. A napi 4x-i étkezést külső beszállító biztosítja a gyermekek részére, minden diétát kielégítő ellátással.

A bölcsődei felvétel a Prevenciós Központban történik (1134 Bp., Tüzér u. 56-58.). A jelentkezéshez szükséges nyomtatványok ide kattintva letölthetők. 

Az ügyintézés előtt a szülőknek lehetőségük van gyermekükkel együtt meglátogatni a bölcsődéket, ezután kiválaszthatják melyiket, mikortól szeretnék igénybe venni. 

 

 

CSALÁDI BÖLCSŐDÉK

 

A XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete 2009-ben megszavazta a bölcsődei férőhelyek számának bővítését. Kísérletképpen 2010-ben megnyitották a főváros első önkormányzati fenntartású családi napközijeit, amelyet XIII. kerület Esküvő köz 1-3. szám alatt nyitottak meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel 2011 őszén bővítették a családi napközik számát 8 csoporttal a Petneházy utca 83. szám alatt, így a 11 családi napközit hálózatba szervezve működtette tovább az önkormányzat.  A kerület Újlipótváros részében a Képviselő Testület 2016. 10. 17-én egy új telephelyen, a Tátra utca 48-52. szám alatt, további 3 új családi napközivel bővítette az Angyalföldi Családi Napközi Hálózatot. A Hálózat így már 98 férőhellyel járult hozzá a kerületi kisgyermekek nappali ellátásához.

2017. január 1-től jogszabályi változás következtében az Angyalföldi Családi Napközi Hálózat neve megszüntetésre került, és Angyalföldi Családi Bölcsőde Hálózat névre változott. Az Angyalföldi Családi Bölcsőde Hálózat családi bölcsődéi 20 hetestől 3 éves korú gyermekek számára nyújtanak nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.

 

Telephelyek bemutatása:

A Petneházy u. 83. alatt található családi bölcsődék a kerület azon részén találhatók, ahol a vonatpálya választja el a kerületet Zuglótól. A 8 családi bölcsőde egy régi épületben kapott helyett, ami azelőtt óvodaként működött. Az épület másik oldalán (régen általános iskola volt) a Szent István Egyetem rendezkedett be. A családi bölcsődék megközelítése kis sétával a buszmegállótól a 30-as, 30A vagy a 230-as busszal lehetséges.

Az épületben 8 családi bölcsőde található: Vidám lurkók, Ficánka, Fecsegő Tipegők, Gyermekvár, Kíváncsi Fáncsi, Kukucska, Hét törpike, Játéksziget. A bejárattól jobbra 3 családi bölcsőde, balra 5 családi bölcsőde helyezkedik el. A folyosón minden családi bölcsődének külön szekrénye van, amin a gyermekek jelei vannak, ezekben tarthatják a ruháikat, cipőiket. Minden családi bölcsődének, az előírásoknak megfelelően saját fürdőszobája van.

A nyolc családi bölcsődének saját udvara van, ami az intézményből megközelíthető. Az udvaron két homokozó, egy babaház, egy csúszda és egy vonat található, továbbá zuhanyozó. Az udvar végében álló faházban tartjuk a motorokat, homokozó játékokat, kerti bútorokat, plédeket, labdákat, mesekönyveket, építőkockákat. A gyerekek nagyon szeretnek krétával rajzolni, ezt meg is tehetik az erre a célra kialakított köves úton. Intézményünkben három gondozónő összeállt zenélni (gitár, furulya, xilofon) és rendszeresen, interaktív módon vonják be a gyerekeket a közös zenélésbe és éneklésbe,

 

Esküvő köz 1-3.

Az intézmény a kerület zöldövezeti részén található, egy csendes kis utcában (köz-ben). Könnyen megközelíthető a 14-es villamossal és a 105-ös autóbusszal is. Mindkét megállótól kb. 5 perc sétával el lehet érni a családi bölcsőde épületét. Az épületben három családi bölcsőde található: Bóbita, Galagonya és Mókaház, mindegyik szobának más-más hangulata a színes falak miatt. Az egész intézmény légköre barátságos és családias. Ez abból is adódik, hogy a szobák nem túl nagyok, de a létszámhoz éppen megfelelőek és kényelmesen elférnek benne a gyerekek. Minden szoba rendelkezik saját fürdőszobával. A három szoba gyermekeinek egy öltözője van. Minden kisgyermeknek a saját jelével ellátott kis rekesz áll rendelkezésére, amiben a ruháit, illetve egy másik rekeszben a cipőit tarthatja.

A szobákban 7-7 gyermek játszik nap, mint nap és szobánként 2-2 gondozónő látja el a gondozói feladatokat, délelőtt és délutános műszakban.

A csoportszobák modern, színes bútorokkal vannak berendezve. A szobában van két kis asztal, faszékekkel, játékkonyha, fésülködő asztal, nagyszőnyeg. A játékpolcokon különböző játékok sokasága található, melyek közül minden gyermek megtalálhatja a kedvére valót.

Reggeli után, ha jó az idő a gyerekek kimennek az intézményhez tartozó, de külön bejáraton megközelíthető udvarra játszani. Az udvar a fák alatt, kellemes hűst biztosít a meleg nyári napokon. Az udvar teljes területe gumitéglával ellátott, a homokozó mellett csúszda, babaház, kisvonat, rugósjátékok, egy katica formájú kis mászóka várja a gyerekeket. Minden játék a vonatkozó szabványoknak megfelelő. A fix udvari játékok mellett motorozhatnak, labdázhatnak, homokozhatnak, vagy akár a kerti bútoroknak köszönhetően mesét hallgathatnak, rajzolhatnak vagy építhetnek is a gyerekek.

 

Tátra utca 48-52.

Az intézmény a kerület belvárosi részén, Újlipótvárosban található. Könnyen megközelíthető a 15-ös, és a 115-ös autóbusszal, a 75-ös, és a 79-es trolibusszal, illetve a Lehel piactól gyalog is. A megállóktól kb. 5 perc sétával lehet elérni a családi bölcsőde épületét, amely egy társasház földszintjén helyezkedik el. Korábban gyermekorvosi rendelőként működött.

Az épületben három családi bölcsőde található: Pagony, Micimackó és Zsebibaba, mindegyik szobában vidám színű bútorok találhatóak. Az egész intézmény légköre barátságos és családias. A bejárattal szemben pár lépcsőn kell felmenni, onnan jobbra találhatóak a különböző kiszolgáló helyiségek. Ilyen pl. a gyermekek öltözője, ami tágas, és színes. Mindhárom családi bölcsődének külön-külön színű az öltözőszekrénye. A tornaszoba, amely só szobaként is funkcionál, az iroda, a tálalókonyha, illetve a gazdasági bejárat. Balra található a Zsebibaba családi bölcsőde, a mosókonyha, a Micimackó családi bölcsőde, és a Pagony családi bölcsőde bejárata. A családi bölcsődék bejáratainál üvegajtó található, melyeken fólia mutatja a megnevezést. A 3 családi bölcsőde egymásba nyitható, de ajtóval el is választható. Minden szobához tartozik egy fürdőszoba is.

Külön udvara nincsen az intézménynek, de a gazdasági bejárattal szembeni parkban az Önkormányzat leválasztott egy részt a gyerekeknek, amelyet a korosztálynak megfelelő külső udvari, játszóeszközökkel is ellátott (csúszda, homokozó, és rugós játék).

A szobákban 7-7 gyermek játszik nap, mint nap és szobánként 2-2 gondozónő látja el a gondozói feladatokat, délelőtt és délutános műszakban.

Munkarend a családi bölcsődékben:

Nyitva tartás: munkanapokon 7.00 órától 18.00 óráig