Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat szociális intézménye
Akadálymentes változat

Keresés

2018. Január
HKSzeCsPSzoV
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Szolgáltatásaink2017.05.11

HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Információnyújtás

Az intézményhez forduló személy részére szakmai ismereteket nem tartalmazó tájékoztatás nyújtása.

 

Tájékoztatás

A gyermekjóléti segítő szakember egy probléma vagy cél megoldásához szükséges ismeretek átadásával segíti a klienst. Tájékoztatást nyújt az adott problémakörökhöz kapcsolódó témakörökben, különösen a következőkben:

  • A gyermeki, szülői jogok, kötelezettségek.
  • A gyermekek, családok életminőségét javító támogatások, ellátások, szolgáltatások.
  • A szociális válsághelyzetben levő várandóssággal kapcsolatos tudnivalók.
  • Az átmeneti gondozás formái.
  • Az örökbeadással, örökbefogadással kapcsolatos kérdések.
  • Gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi hatósági intézkedések, gyermekvédelmi szakellátás.

 

Ügyintézési segítség

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat a támogatásokhoz, ellátásokhoz való hozzájutás érdekében segítséget nyújt a kliens kérelmének előterjesztéséhez, szükség esetén kezdeményezi a támogatás megállapítását, az ellátás igénybevételét a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, szolgáltatónál.

 

Tanácsadás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakembere segíti az igénybevevőt egy probléma vagy cél felismerésében és megítélésében, valamint az annak kezelésére vagy elérésére alkalmazható alternatívák mérlegelésében.

 

Állás-LES

A Zuglói Állás-LES munkaközvetítő irodával együttműködve 2016. végén elindult a HÍD Család és Gyermekjóléti Központban az álláskeresési tanácsadással egybekötött munkaközvetítés.

Az álláskeresőknek a tanácsadók egy regisztrációs lap kitöltése után önéletrajzot készítenek, ami elengedhetetlen a munkakereséshez. Ezután a több, mint 100 munkáltatót tartalmazó adatbázisból közösen kiválasztják a célállásokat. (Budapesti és Pest közeli cégek, többféle területen, megváltozott munkaképességűeket is várnak)

 

Baba-mama Klub

A Baba-mama Klub programokat biztosít a kerületben elő kisgyermekes és várandós anyák részére. A programokra meghívunk védőnőt, bölcsődei gondozónőt, táplálkozástudományi és más szakembereket a szülők érdeklődési területe szerint. Ha igény mutatkozik rá, intim tornát szervezünk. Az anyák a klubban tanácsokat kaphatnak gyermekeik gondozásáról, neveléséről, pszichológiai fejlődéséről. Ezekről a témákról szakmai filmeket is bemutatunk, és beszélgetést folytatunk velük a látottakról.

 

A baba-mama klubbal párhuzamosan (egy időben) kreatív kézműves foglalkozásokat tartunk óvodásoknak, kisiskolásoknak, amit összekapcsolunk a gyermekek többirányú fejlesztésével. A kézműves foglalkozások tematikája követi az aktuális tavaszi-nyári-őszi-téli ünnepeket. 

 

Közvetítés más szolgáltatásokba

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai szülői kezdeményezésre vagy (alapellátásban történő gondozás esetén) a szülővel egyeztetve olyan szolgáltatásokba közvetítenek, melyek átmenetileg tehermentesíti a krízishelyzetbe került szülőket, lehetőséget, esélyt kapva arra, hogy élethelyzetükön változtassanak. 

 

Ilyenek: a családok átmeneti otthona, az anyaotthon, a gyermekek átmeneti otthona, a helyettes szülői hálózat.

 

„Családok átmeneti otthonába” azonnal vagy várólista alapján kerülhetnek a krízishelyzetbe került családok 14 év alatti gyermekeikkel.

 „Anyaotthonba” azonnal, vagy várólista alapján kerülhetnek bántalmazott, vagy krízishelyzetbe került anyák 14 év alatti gyermekeikkel.

 „Gyermekek átmeneti otthonába” a szülő(k) kérelmére kerülhet a gyermek.

A „Helyettes szülő” olyan szolgáltatási forma, melyben egy képzett befogadó család saját háztartásában teljes körű ellátást biztosít a befogadott gyermeknek. A gyermek szülői kérelemre kerülhet be. 

 

HÍD CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

SZOLGÁLTATÁSOK

 

Kapcsolattartási ügyelet

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ találkozásra, együttlétre alkalmas semleges, biztonságos, nyugodt helyet biztosít a gyermekével kapcsolattartásra jogosult szülőnek, vagy más kapcsolattartásra jogosult személynek. A szolgáltatást az elvált, külön élő szülők és gyermekeik részére, a nevelőszülőknél nevelkedő gyermekek és szüleik részére, és más (Gyámhivatali vagy Bírósági eljárás eredményeképpen jogosult) hozzátartozók részére biztosítja a helyszínt. A szolgáltatást abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a kapcsolattartásra kötelezett fél XIII. kerületi lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik. A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. A kapcsolattartást a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban, a Gyámhivatalban vagy Bíróságon keresztül lehet kezdeményezni. A hozzánk forduló szülőkkel az előkészítő beszélgetések után (ld.: Mediáció) kapcsolattartási keret-megállapodást kötünk.

 

Mediáció

Ezt a szolgáltatást azoknak a szülőknek ajánljuk, akik gyorsan, és hatékonyan szeretnének előrelépni a szülő-gyermek kapcsolattartási problémájuk megoldásában, de önerőből nem tudnak megállapodni egymással. Azoknak, akik félre tudják tenni sérelmeiket, akiknek fontos, hogy gyermekük a külön élő szülővel rendszeres kapcsolatot tartson, de előnyben részesítik a semleges helyszínt. Az igénybejelentést követően mindkét szülőt megkeressük levélben vagy telefonon, majd külön-külön találkozunk velük, és személyes beszélgetést folytatunk. A következő alkalommal a szülők a mediátorok segítségével kidolgoznak egy- a gyermek érdekeit szem előtt tartó, mindenki számára elfogadható – megállapodást. A sikeres megállapodás után megkezdődhetnek a szülő-gyermek találkozások.

 

Kórházi szociális munka

A szociális válsághelyzetben lévő anya és gyermekének segítése a szülészeti-nőgyógyászati osztályokon. Kórházi gyermek osztályokon elhanyagolás és/vagy bántalmazás észlelése esetén a szükséges intézkedések megtétele.

 

Telefonos készenléti szolgálat

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából.

 

Az készenléti szolgálat telefonszáma: +36-30-495-0480 

 

Jogi tanácsadás

Jogász munkatársunk jogi tanácsadást, tájékoztatást nyújt.  Segíti a hivatalos iratok megértését, javaslatot tesz a szükséges jogi intézkedésekre. Jogi képviseletet nem vállal. A tanácsadás igénybevételéhez előzetes időpont egyeztetés nem szükséges.

 

Pszichológusi szolgáltatás

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban 2 pszichológus dolgozik, hetente több alkalommal is. A pszichológusok gyermekekkel és felnőttekkel is végeznek terápiát. A kapcsolatot a családsegítőn, esetmenedzseren keresztül lehet velük felvenni, és időpont egyeztetés után lehet őket felkeresni.

 

Fejlesztő pedagógus

A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban a tanulási nehézségekkel, vagy magatartási zavarokkal küszködő gyermekek korrekciós, kompenzáló fejlesztését végzi egyénileg vagy 1-3 fős csoportban. Pedagógiai módszereket alkalmaz a tanulási zavarok azonosítására. Nem konkrét tananyagot tanít, nem korrepetál, hanem olyan alapkészségeket fejleszt, melyek a gyerek tanulási képességeit javítják.

 

Családi konzultáció, párterápia

Képzett családterapeuta munkatársaink a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban fogadják előzetes bejelentkezés után azokat a párokat, családokat, akik úgy érzik, személyes kapcsolatuk krízisbe került, vagy érzelmi, kommunikációs problémákkal küzdenek. 

 

Utcai és lakótelepi szociális munka

A magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermek speciális segítése, illetve a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának, vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése. A HÍD Család- és Gyermekjóléti Központ az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott bevásárlóközpontokban, vagy saját szolgáltatási körében szervezi a gyermekeknek szóló, beilleszkedésüket, szabad idejük hasznos eltöltését segítő programokat. 

 

Iskolai szociális munka

Több kerületi általános iskolában végzünk iskolai szociális munkát, mely során kétheti rendszerességgel fogadóórát biztosítunk a diákok, tanárok, szülők számára, valamint osztályfőnöki órák keretében csoportfoglalkozást tartunk osztályokban. Ezek a foglalkozások lehetnek önismereti,készségfejlesztő, problémamegoldó, konfliktuskezelő,pályaorientációs, döntéshozás, stb. témában.

 

Gyermek és kamasz táborok

A nyári táborok a Velencei tónál a XIII. kerületi Önkormányzat Gyermek- és Ifjúsági táborában kerülnek megszervezésre. A kisebb gyerekeknek szóló tábor programja az egészséges életmódra való nevelés, a kamaszkorúaknál a cél a bűnelkövetővé vagy áldozattá válás megelőzése. Mindkét programba speciális tudású szakembereket is bevonunk.

 

Nyári napközis tábor

2013 óta minden évben nyári napközis tábort szervezünk a nyári szünetben. Hétfőtől péntekig változatos, színes programokkal kedveskedünk a szünidő alatt a gyerekeknek. A napközis táborba jelentkezési lap kitöltése szükséges, a táborhét előtti hét hétfőtől lehet leadni a HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban.

 

Kamaszcsoportok

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Prevenciós Központ HÍD Család- és Gyermekjóléti Központban megvalósuló Previ csoportok a hét szinte minden napjára kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a fiatalok számára.

 

Hétfőnként kerül megrendezésre a Previ Klub, mely 15.00-18.30 óra között várja a fiatalokat. A Klubban van lehetőség csocsózni, biliárdozni, rappelni, énekelni, beszélgetni. Ezzel párhuzamosan várjuk a kuktákat, főzni és enni szeretőket a Previ Chef foglalkozásra, melyet 16.30-17.30 óra között tartunk, minden héten más-más recepttel, finomsággal készülünk. Ezt követően a Klubban Previ Dance foglalkozáson mozoghatják le a fiatalok a felesleges kalóriákat.

 

Hétfőn, kedden és csütörtökön a kerületi fiataloknak Previ Foci edzést biztosítunk az intézmény tornatermében. A nagy érdeklődésre való tekintettel a hétfői foci foglalkozás az idősebb, 13-18 éves korosztálynak, a keddi és a csütörtöki a kisebb 8-12 éves korú fiataloknak kerül megrendezésre. A hétfői edzés 15.00-17.00 óra között van, a keddi és a csütörtöki 14.00-16.00 óra között kerül megrendezésre.

 

Keddenként a fociedzés mellett 16.00-18.00 óra között Previ Press foglalkozást tartunk, 8-12 év közötti fiataloknak. Ezen a foglalkozáson a Prevenciós Központ gondozásában megjelenő Previ Info újság szerkesztésével foglalkozunk, valamint az online rádióba élő közvetítés tartunk.

 

Szerdánként 16.00-18.00 óra között Previ Stúdió foglalkozást tartunk 12-18 év közötti fiataloknak. A csoporton a karaokezás, éneklés, táncolás, biliárd, csocsó mellett beszélgetünk a fiatalokra leselkedő veszélyekről, problémákról is.

 

Havi rendszerességgel Previ Bulit tartunk a 10-18 év közötti fiataloknak 17.00-20.00 óra között, a biztonságos szórakozás jegyében.